This is alternative content.

Ogólne warunki uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat. B

1. Kurs prawa jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy. Na egzamin państwowy można pójść po ukończeniu 18 lat.

2. Kurs zawiera min. 30 godz. lekcyjnych teorii oraz 30 godz. zegarowych jazd.

3. W przypadku, gdy spóźni się instruktor - jazda przedłużona jest o czas spóźnienia.

4. Gdy spóźni się kursant, jazda nie jest przedłużona.

5. Egzamin wewnętrzny z teorii  zalicza się po zakończonych jazdach.

6. Egzaminy wewnętrzne wliczone są w cenę kursu.

7. Uczestnik kursu ma prawo wyboru i zmiany instruktora. Podstawa prawna: Dz.U. nr 21/2005.

8.O ilości godzin ponad ustawowe minimum decyduje instruktor. Podstawa prawna: Dz. U. nr 70/2001.

9.Wpłaty za kurs można dokonać:

  • przed rozpoczęciem kursu
  • lub na konto:  19 1500 2022 1220 2003 5825 0000

Harmonogram wpłat:
I rata (bezzwrotna) - 500 zł. W ramach tej opłaty uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych do nauki i płytę CD z  testami egzaminacyjnymi oraz odbywa część teoretyczną.

II rata - 600 zł. po zakończonej teorii lub na początku jazd.

III rata - pozostałą kwotę w zależności od rodzaju kursu do 10 jazdy.

W przypadku rezygnacji z kursu po rozpoczęciu jazd zwracana jest wpłata po odliczeniu pierwszej raty i wykorzystanych jazd (proporcjonalnie).

Przykładowe odliczenie przy wpłacie za kurs 1500 zł. i wykorzystaniu 10 godz. jazd:
1500-500=1000 zł.    (1000:30)x10=333 zł.

Zwrot dla osoby szkolonej: 1500-(500+333)=667 zł.

10. Przerwa w zajęciach z winy kursanta nie może trwać dłużej niż 1 rok. Po tym czasie kurs należy, w Starostwie, uaktualnić PKK.

11. Rachunki wydawane są po dokonaniu pełnej wpłaty.

12. Jednostką nadzorującą działalność Ośrodka Szkolenia Kierowców QURSANT jest:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
00-024 Warszawa Aleje Jerozolimskie 28
Tam należy kierować skargi i wnioski.

13. Ośrodek posiada zezwolenie nr 04581465

Jerzy Łosiewicz
Właściciel ośrodka QURSANT

 

 

LINKI

Pozycjonowanie lokalne polityka prywatności